DAHO-VODOU VEYE SE VEYE !

Tout sa kap veye - yo anvi - yo vivan nan tout dimansyon lavi. Veye vle di : w reponn a kondisyon prensip egzistans lan. Tandike ilizyon se avègleman. Avègleman se ilizyon. Ravèt toujou ap veye - sou prezans kondisyon reyalite lavi. Depi li wè lènmi predatè li file an retrè - li abrite l...

Read More →